pbakalov

Населени места с големи спадове през юли спрямо април 2021

След въвеждане на изцело машинното гласуване, в много от ромските махали в големите градове (например кварталите Факултета, Филиповци, Хр. Ботев в София, Столипиново и Шекер махала в Пловдив) се наблюдава срив в подкрепата за ГЕРБ и ДПС. Такива сривове се наблюдават и в стотици малки населени места из държавата.

Тук събираме населените места с най-голем спад в активността. Едно от вероятните обяснения на наблюдаваните спадове е пресичането на методите за контрол и фалшификация възможни с хартиени бюлетини (т.нар. “индийска нишка”, снимане на бюлетините, нагласяне на протоколи, инвалидизиране на бюлетини за опонентите). Друго вероятно обяснение е обстоятелството, че през юли 2021 за първи път от години вътрешният министър по време на изборите (Рашков, служебен) не е от ГЕРБ.

Топ 200, подредени по спад.

В некои случаи спадът се дължи на партия, която не е изобразена на графиката, примерно с. Стряма, където спадът се дължи на “Републиканци за България”, които от 350 гласа слизат на 5 (бележка: графиката за с. Стряма е обновена).

За намерени грешки: twitter.com/petar_baka

6999 резултати по секции (таблица)

10611 резултати по секции (таблица)

66281 резултати по секции (таблица)

15895 резултати по секции (таблица)

254 резултати по секции (таблица)

58493 резултати по секции (таблица)

78402 резултати по секции (таблица)

65810 резултати по секции (таблица)

2823 резултати по секции (таблица)

36943 резултати по секции (таблица)

10121 резултати по секции (таблица)

68730 резултати по секции (таблица)

18575 резултати по секции (таблица)

37491 резултати по секции (таблица)

58414 резултати по секции (таблица)

51024 резултати по секции (таблица)

38844 резултати по секции (таблица)

10495 резултати по секции (таблица)

30332 резултати по секции (таблица)

75085 резултати по секции (таблица)

6450 резултати по секции (таблица)

53822 резултати по секции (таблица)

4707 резултати по секции (таблица)

81863 резултати по секции (таблица)

571 резултати по секции (таблица)

65783 резултати по секции (таблица)

36662 резултати по секции (таблица)

49686 резултати по секции (таблица)

27169 резултати по секции (таблица)

23457 резултати по секции (таблица)

66202 резултати по секции (таблица)

6882 резултати по секции (таблица)

53850 резултати по секции (таблица)

43997 резултати по секции (таблица)

15148 резултати по секции (таблица)

3976 резултати по секции (таблица)

72816 резултати по секции (таблица)

30870 резултати по секции (таблица)

20701 резултати по секции (таблица)

68117 резултати по секции (таблица)

6029 резултати по секции (таблица)

43462 резултати по секции (таблица)

47559 резултати по секции (таблица)

43058 резултати по секции (таблица)

17347 резултати по секции (таблица)

14386 резултати по секции (таблица)

85010 резултати по секции (таблица)

54496 резултати по секции (таблица)

31214 резултати по секции (таблица)

21628 резултати по секции (таблица)

37544 резултати по секции (таблица)

32888 резултати по секции (таблица)

30034 резултати по секции (таблица)

22873 резултати по секции (таблица)

58894 резултати по секции (таблица)

80793 резултати по секции (таблица)

55676 резултати по секции (таблица)

31098 резултати по секции (таблица)

21717 резултати по секции (таблица)

58788 резултати по секции (таблица)

16688 резултати по секции (таблица)

77030 резултати по секции (таблица)

73420 резултати по секции (таблица)

55484 резултати по секции (таблица)

68708 резултати по секции (таблица)

49535 резултати по секции (таблица)

57563 резултати по секции (таблица)

43904 резултати по секции (таблица)

63327 резултати по секции (таблица)

3678 резултати по секции (таблица)

10080 резултати по секции (таблица)

43205 резултати по секции (таблица)

30291 резултати по секции (таблица)

62004 резултати по секции (таблица)

66113 резултати по секции (таблица)

70055 резултати по секции (таблица)

17419 резултати по секции (таблица)

6197 резултати по секции (таблица)

29338 резултати по секции (таблица)

57769 резултати по секции (таблица)

63077 резултати по секции (таблица)

72940 резултати по секции (таблица)

5298 резултати по секции (таблица)

38203 резултати по секции (таблица)

57635 резултати по секции (таблица)

69643 резултати по секции (таблица)

68713 резултати по секции (таблица)

56099 резултати по секции (таблица)

36395 резултати по секции (таблица)

86074 резултати по секции (таблица)

54064 резултати по секции (таблица)

17717 резултати по секции (таблица)

53984 резултати по секции (таблица)

4145 резултати по секции (таблица)

18469 резултати по секции (таблица)

5013 резултати по секции (таблица)

40018 резултати по секции (таблица)

3561 резултати по секции (таблица)

81640 резултати по секции (таблица)

17823 резултати по секции (таблица)

61265 резултати по секции (таблица)

72268 резултати по секции (таблица)

43685 резултати по секции (таблица)

17436 резултати по секции (таблица)

22191 резултати по секции (таблица)

10286 резултати по секции (таблица)

40782 резултати по секции (таблица)

2765 резултати по секции (таблица)

6700 резултати по секции (таблица)

63478 резултати по секции (таблица)

47603 резултати по секции (таблица)

81387 резултати по секции (таблица)

21169 резултати по секции (таблица)

21436 резултати по секции (таблица)

11795 резултати по секции (таблица)

47843 резултати по секции (таблица)

51620 резултати по секции (таблица)

53450 резултати по секции (таблица)

69523 резултати по секции (таблица)

40083 резултати по секции (таблица)

23234 резултати по секции (таблица)

81788 резултати по секции (таблица)

46293 резултати по секции (таблица)

4618 резултати по секции (таблица)

22681 резултати по секции (таблица)

68998 резултати по секции (таблица)

73540 резултати по секции (таблица)

39178 резултати по секции (таблица)

30822 резултати по секции (таблица)

17508 резултати по секции (таблица)

22438 резултати по секции (таблица)

58270 резултати по секции (таблица)

30096 резултати по секции (таблица)

10848 резултати по секции (таблица)

43431 резултати по секции (таблица)

68758 резултати по секции (таблица)

24325 резултати по секции (таблица)

81654 резултати по секции (таблица)

40381 резултати по секции (таблица)

12334 резултати по секции (таблица)

70010 резултати по секции (таблица)

54047 резултати по секции (таблица)

49219 резултати по секции (таблица)

12783 резултати по секции (таблица)

52283 резултати по секции (таблица)

35290 резултати по секции (таблица)

15271 резултати по секции (таблица)

2871 резултати по секции (таблица)

36172 резултати по секции (таблица)

46036 резултати по секции (таблица)

61933 резултати по секции (таблица)

69701 резултати по секции (таблица)

10015 резултати по секции (таблица)

36110 резултати по секции (таблица)

10625 резултати по секции (таблица)

24551 резултати по секции (таблица)

22695 резултати по секции (таблица)

29194 резултати по секции (таблица)

77342 резултати по секции (таблица)

21912 резултати по секции (таблица)

58921 резултати по секции (таблица)

6149 резултати по секции (таблица)

53335 резултати по секции (таблица)

16571 резултати по секции (таблица)

39846 резултати по секции (таблица)

10255 резултати по секции (таблица)

68196 резултати по секции (таблица)

35657 резултати по секции (таблица)

48386 резултати по секции (таблица)

65534 резултати по секции (таблица)

14934 резултати по секции (таблица)

78625 резултати по секции (таблица)

5565 резултати по секции (таблица)

35537 резултати по секции (таблица)

15206 резултати по секции (таблица)

23008 резултати по секции (таблица)

51737 резултати по секции (таблица)

57159 резултати по секции (таблица)

3143 резултати по секции (таблица)

20688 резултати по секции (таблица)

73674 резултати по секции (таблица)

4399 резултати по секции (таблица)

69746 резултати по секции (таблица)

44104 резултати по секции (таблица)

21172 резултати по секции (таблица)

6759 резултати по секции (таблица)

65499 резултати по секции (таблица)

68309 резултати по секции (таблица)

55381 резултати по секции (таблица)

32576 резултати по секции (таблица)

43709 резултати по секции (таблица)

18229 резултати по секции (таблица)

6954 резултати по секции (таблица)

15919 резултати по секции (таблица)

20376 резултати по секции (таблица)

30819 резултати по секции (таблица)

56561 резултати по секции (таблица)

48859 резултати по секции (таблица)

61707 резултати по секции (таблица)

36511 резултати по секции (таблица)