6999
с.Буковлък
  населено место гласове април гласове юли спад % ГЕРБ-СДС април ГЕРБ-СДС юли ГЕРБ-СДС спад % ДПС април ДПС юли ДПС спад % БСП април БСП юли БСП спад % ИТН април ИТН юли ИТН спад % МУТРИ ВЪН! април МУТРИ ВЪН! юли МУТРИ ВЪН! спад % ДБ април ДБ юли ДБ спад %
152400204 с.Буковлък 655 213 67 355 45 87 226 7 97 22 23 -5 15 92 -513 3 8 -167 1 3 -200
152400205 с.Буковлък 798 112 86 483 1 100 259 36 86 28 15 46 5 18 -260 0 1 - 0 3 -
152400206 с.Буковлък 928 177 81 351 17 95 531 47 91 16 18 -12 10 60 -500 0 3 - 0 5 -
Общо - 2381 502 79 1189 63 95 1016 90 91 66 56 15 30 170 -467 3 12 -300 1 11 -1000